+421 903 420 742
info@z3ware.sk

Riadenie technológie

Kontrola parametrov prostredia je základom efektívnej prevádzky budov a riadenia energetických zdrojov.

 • riadenie technologických zariadení na distribúciu a úpravu vzduchu – riadenie parametrov vzduchu v klimatizovanom priestore
  • vzduchotechnické jednotky
  • klimatizačné jednotky
  • individálne vzduchotechnické zariadenia
 • riadenie technologických zariadení výroby a distribúcie tepla a chladu – ústredné kúrenie, podlahové kúrenie, stropné chladenie, technologické kúrenie/chladenie, teplá úžitková voda
  • kotolne, výmenníkové stanice
  • strojovne chladenia
  • tepelné čerpadlá
 • riadenie technológie osvetlenia a žalúzií – riadenie kvality a parametrov osvetlenia v sledovanom priestore
  • exteriérové a interiérové osvetlenie
  • žalúzie a tieniace systémy
 • riadenie audio a video technológií – riadenie a integrácia systémov
  • zdroje zvuku a obrazu
  • prepojenie so systémami komfortu budovy