+421 903 420 742
info@z3ware.sk

Inteligentné budovy

Nevyhnutnou súčasťou trvalo udržateľnej efektívnej a komfortnej prevádzky je integrácia existujúcich starších a novobudovaných moderných systémov budov.

Návrh systému a integráciu všetkých technológií budovy do prepojeného inteligentného systému, ktorého cieľom je.

 • zvýšenie energetickej efektivity budovy
 • zvýšenie technickej spoľahlivosti budovy
 • maximalizácia užívateľského komfortu
  • riadenie parametrov a kontrola zariadení budovy z jedného miesta
  • vzdialený prístup k technológii budovy
 • komplexná analýza prevádzky budovy
  • energetické reporty – elektro, teplo, chlad
  • enviromentálne reporty
  • technologické reporty
  • finančné reporty